Letos se všechna vystoupení opravdu povedla, díky vám všem tanečnicím.

Zvláštní poděkovaní panu Jetmarovi za krásné fotky a panu Kubešovi za video.

 

červen - Lyra - dospělí

skladby : Kiss kiss

              Vějíře - orient. flamenco

              ukázka třesů

              Fuego en mi - orient. flamenco

              ukázka tance se závojem

 

duben - DDM Mikádo - děti

skladby : Sultán

              Závoje - vlastní choreografie - Veronka a Valérie

               Fuego en mi - orient. flamenco

              ukázky třesů + orient. flamenca